Mission og værdier

Køge Havkajaks trivselspolitik
I Køge Havkajak har vi alle et ansvar for at skabe inkluderende positive
fællesskaber.
– I Køge Havkajak samarbejder vi åbent og ærligt med hinanden.
– I Køge Havkajak fører vi en konstruktiv dialog.
– I Køge Havkajak udviser vi respekt overfor hinandens ting og udvalgenes arbejde.
– I Køge Havkajak har vi en god omgangstone, der er præget af respekt
og ligeværd for alle klubbens medlemmer.
– Bestyrelsen er forpligtet til at håndtere alle sager som forelægges
bestyrelsen.
 
Køge Havkajaks formål
– Køge Havkajaks mission er at fremme interessen for kajaksport
jf. klubbens vedtægter §3 
Køge Havkajaks vision
– Køge Havkajak danner en sportslig og social ramme for udøvelse af
kajaksport i Køge.
– Køge Havkajak favner både bredde- og alsidighed.
– Køge Havkajkakklub medvirker til at sikkerhed til søs vægtes højt blandt medlemmer.
– Køge Havkajak har dygtige og engagerede instruktører.
– Køge Havkajak ligger vægt på at fremme uddannelse af deres
instruktører og medlemmer
– Køge Havkajak er båret af det sociale frivillige initiativ og engagement.
 
Køge Havkajaks værdier
– Køge Havkajaks vægter sport, motion, naturoplevelser, sundhed og
samvær.
– Køge Havkajak er en klub for alle.
– Køge Havkajak værner om den frivillige indsats og vi tager ansvar for
klubbens materiel og faciliteter.
 

Som medlem af Køge Havkajak er jeg
– Engageret, ansvarlig og tolerant