Bestyrelse

Foreningens bestyrelse blev valgt på den stiftende Generalforsamling.

Claus Bang Hansen, Formand
Nina Winsløw, Kasserer
Lars Kjær, Næstformand
Jette Hein, Bestyrelsesmedlem
Lotte Gilså, Bestyrelsesmedlem