Hornfisk fra kajakken

En forårsaften i maj – den første dag med regn i ugevis – var Køge Havkajak på bugten. Fiskestængerne var pakket og målet var de hornfisk, der har indfundet sig i alle de indre danske farvande.

Vandet stod ned, men sikke en fornøjelse det var, at forsøge at overliste de hornede fisk.